CLEANING HARDWARE

1G2897

1G2899

1G2461

HFBK52126(W/B/Y/R/G)

 

HHCBL7112W

 

HHCBL7250W

CSCRAPFL

7202

BOARD / FLOUR BRUSHES

Description

Dimensions

Code

Plastic grip - Natural Black Hair

Wood grip - Hair blend

Wood grip - Horse hair

 

Polyester (meets HACCP criteria) White

Blue

Red

Yellow

Green

300mm

300mm

300mm

 

300mm

300mm

300mm

300mm

300mm

2ULP44745

1G2899

1G2897

 

HFBK52126W

HFBK52126B

HFBK52126R

HFBK52126Y

HFBK52126G

SCRUBBERS & SQUEEGEES

Description

Dimensions

Code

Deck Scrub - Nylon Fill

Deck Scrub with Squeegie

 

Floor Squeegie - Double - Plastic top

Floor Squeegie - Metal top

400mm

300mm

 

560mm

350mm

450mm

560mm

1G2461

1G2491

 

1G2526

1G2515

1G2516

1G2517

FLOOR SCRAPERS

Description

Dimensions

Code

Stainless steel

Floor Scraper - Complete

Blade only

 

Plastic

Floor Scraper Blade (handle not incl.)

Paddle Scraper Blade (handle not incl.)

 

200mm

200mm

 

 

250 x 185mm

112 x 170mm

 

CSCRAPFL

CSCRAPBL

 

 

HHCBL7250W

HHCBL7112W